Γραμμή ενημέρωσης και παραπομπής

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Πρόγραμμα για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Πρόγραμμα για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας ΙΑΑ λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Η Γραμμή αποτελεί πύλη άμεσης κοινωνικής βοήθειας προς κάθε άνθρωπο, ο οποίος νιώθει την ανάγκη να απευθυνθεί σε αυτή. Οποιοσδήποτε πολίτης, ενήλικος ή ανήλικος, είτε είναι άμεσα εμπλεκόμενος σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, είτε έχει αντιληφθεί κάτι ύποπτο στο στενό ή στο ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον, μπορεί να απευθυνθεί στους συνεργαζόμενους επιστήμονες οι οποίοι διαχειρίζονται την Γραμμή. Οι συνεργαζόμενοι επιστήμονες υποδέχονται με τις αρχές της ενεργητικής ακρόασης, της εχεμύθειας και του γνήσιου ενδιαφέροντος τον άνθρωπο που απευθύνεται στην «Πρωτοβουλία», και αφού γίνει μια αδρή διερεύνησή του αιτήματος του μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης, παραπέμπεται στις κατάλληλες συμβουλευτικές ή κοινωνικοπρονοιακές δομές  και αρμόδιες Υπηρεσίες. Ο αριθμός της τηλεφωνικής γραμμής είναι: 210-2023568 και την διαχειρίζονται αποκλειστικά η Κοινωνική Λειτουργός και η Ψυχολόγος που συνεργάζονται με το Πρόγραμμα. Ωράριο λειτουργίας Γραμμής: Δευτέρα-Πέμπτη 9.00-17.00