Επιστημονική Ημερίδα

Με αφορμή την εορτή των Τριών Ιεραρχών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας», πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 επιστημονική ημερίδα με θέμα «…ἄνδρες οἱ νομοθετούντες, διὰ τοῦτο κατὰ γυναικῶν ἡ νομοθεσία» Η σχέση ανδρών και γυναικών στην Εκκλησία και στην κοινότητα».
Στην πρώτη συνεδρία της ημερίδας, οι ομιλητές Παναγιώτης Νικολόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ευγενία Κατούφα, Δημοσιογράφος και π. Αντώνιος Καλλιγέρης, Συντονιστής της «Πρωτοβουλίας, πραγματεύθηκαν το θέμα «Άνδρες και γυναίκες στις σύγχρονες εκκλησιαστικές κοινότητες: Μια συζήτηση για τους ρόλους του άνδρα και της γυναίκας μακριά από παλαιά στερεότυπα. Ο ρόλος της αγωγής».
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τη δεύτερη συνεδρία, η οποία είχε ως θέμα «Επαναπροσδιορίζοντας τις οικογενειακές σχέσεις, η οπτική της ποιμαντικής διακονίας» με ομιλητές τον π. Βασίλειο Θερμό, Αναπληρωτή Καθηγητή Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και Ψυχίατρο παιδιών και εφήβων και τον π. Βαρνάβα Γιάγκου, Υπεύθυνο Γραφείου Νεότητος Ι.Μ.Θεσσαλονίκη και έκλεισε με σύντομη συζήτηση ανάμεσα στους συμμετέχοντες και τους εισηγητές.
Η Ημερίδα ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο των δράσεων που έχει χαράξει το Ίδρυμα, στοχεύοντας στην ανάληψη πρωτοβουλιών με κυρίαρχο στόχο την πρόληψη του φαινομένου της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας, ένα φαινόμενο το οποίο παρουσιάζει ραγδαία αυξητικές τάσεις, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.
Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο κτίριο του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας ΙΑΑ, στο οποίο συστεγάζονται η «Πρωτοβουλία» και το Ίδρυμα Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής ΙΑΑ, στην οδό Κωστή Παλαμά 7, με ταυτόχρονη αναμετάδοση μέσω ΖΟΟΜ.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στην ομάδα ΑΠΑΡΧΗ για την τεχνική κάλυψη της δράσης.
Η εκδήλωση είναι διαθέσιμη και εδώ: