Καλοκαιρινό Τριήμερο Οικογενειών

  “Δημιουργούμε κοινωνίες χωρίς βία”

 

Καλοκαιρινό Τριήμερο Οικογενειών, 1-4 Σεπτεμβρίου, Άγιος Λαυρέντιος, Πήλιο