Σχολή Γονέων

Πρόγραμμα για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Πρόγραμμα για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας», από τον Νοέμβριο του2021 έως τον Μάιο του 2022 θα λειτουργήσει η «Διαδικτυακή Σχολή Γονέων».

Τα επιμέρους προγράμματα της Σχολής είναι εξειδικευμένα και απευθύνονται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες και σε κάθε άλλο ενήλικα που επιθυμεί να αναπτύξει μια αποτελεσματική επικοινωνία με τα παιδιά του.

Σκοποί της δράσης είναι η ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου, η ανάπτυξη μιας ουσιαστικής συναισθηματικής σχέσης μεταξύ γονέων και παιδιών, η καλλιέργεια κουλτούρας θετικής διαχείρισης, σεβασμού, εμπιστοσύνης και άνευ όρων αποδοχής, στοιχεία τα οποία αποτελούν βασικούς πυλώνες για την εξάλειψη της αναπαραγωγής στερεοτύπων.

Κάθε κύκλος σεμιναρίων θα απευθύνεται σε γονείς παιδιών ορισμένης κάθε φορά ηλικίας. Θα αφορά συγκεκριμένη θεματολογία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των γονιών κάθε ηλικιακής

ομάδας, με απώτερο σκοπό την πρόληψη και της προαγωγή της ψυχικής υγείας όλων τω μελών της οικογένειας. Κάθε σεμινάριο περιλαμβάνει 3-4 συναντήσεις ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ηλικίας.

Οι θεματικοί άξονες των σεμιναρίων της Σχολής, ενδεικτικά, περιλαμβάνουν:

  •  Ψυχοσυναισθηματική αγωγή – αυτογνωσία
  •  Ζητήματα προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον
  •  Ζητήματα σχολικής επίδοσης- Μαθησιακές δυσκολίες.
  •  Σχολικός εκφοβισμός\ ενδοσχολική βία
  •  Εξαρτήσεις – Ασφαλές διαδίκτυο
  •  Διαχείριση διαζυγίου – Πένθος

Με τη συμμετοχή τους στη Διαδικτυακή Σχολή Γονέων, οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις του σε σχέση με το σύνθετο ρόλο τους, να προβληματιστούν και ανταλλάξουν μεταξύ τους σκέψεις αλλά και εμπειρίες καλών πρακτικών.