Στις 19-20 Μαρτίου το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Χριστιανών Γυναικών και ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: " Οι Γυναίκες μιλούν, αντιδρούν στη βία και ελπίζουν." Το Πρόγραμμα "Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας" του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς...

  Μια φωνή που στενάζει για τους «σταυρούς» που μια ολόκληρη κοινότητα φόρτωσε στους ώμους της εξαιτίας της γυναικείας της φύσης κι εκείνη ακόμα στέκεται περήφανη:   «Δε θα γιορτάσεις μαζί μου αυτό που έφτιαξα μια κάποια ζωή μου; δεν είχα μπούσουλα. στη βαβυλώνα γεννήθηκα μη-λευκή...